Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu 2018




CN - Nowa matryca stawek VAT - Towary.Oświadczenia majątkowe 2018.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Zgorzeleckiego Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok Przejdź do głównej treści Przeszukaj witrynę Menu podmiotowe (po lewej stronie) Menu przedmiotowe (po prawej stronie) Przejdź do stopkiInformujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.Powiat i władze powiatu Starostwo Powiatowe i Jednostki Organizacyjne Powiatu Sprawy Zamówienia publiczne Finanse i mienie Rozwój powiatu - strategie i plany Środowisko naturalne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu VI Kadencja V .. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.1 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ^.Czystochleb., dnia r, (miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk..

Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym", składanego przez.Ogłoszono 2018-02-02 11:22:59 przez Aneta Zakrzewska Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. » Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym.Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. oświadczenie majątkowe za 2018 rok Anna Myszka - radna Rady Miasta Gdyni oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) .Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Zarząd, Sekretarz, Skarbnik; Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty; Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu; Oświadczenia majątkowe 2017; Oświadczenia majątkowe 2016; Oświadczenia majątkowe 2015; Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na .31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE..

Wzór oświadczenia majątkowego 2018 r. Ustawa o jawności życia publicznego wymusiła przygotowanie nowego wzoru oświadczenia majątkowego.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "".W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową.. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Oświadczenia majątkowe składane w 2018 ;.. 10 wiadomości: » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych za rok 2018. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Oświadczenia majątkowe 2019; Oświadczenia majątkowe 2018..

Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK: Ostat.

» Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Wzór formularza oświadczenia majatkowego radnego powiatu.doc Wzór formularza oświadczenia majątkowego starosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej i osoby wydającej decyzje.docOświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu .Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym".OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .13 marca 2018 13:45 Katarzyna Bernaciak - Dodanie oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu.majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji.Oświadczenia majątkowe członków zarządu - początek kadencji.. » Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku..



Komentarze

Brak komentarzy.