Wzór podania do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym
Do podania dołączył kserokopie oświadczenia wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów potwierdzających okres pracy wspólnie z rodzicami.Jeżeli zapisano w nich, że do stażu, wlicza się także okresy zatrudnienia w innych zakładach, wówczas nasz pracodawca musi uwzględnić również naszą pracę w rolnictwie.. Jakie dokumenty powinna dostarczyć pracownica aby zaliczyć jej do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym?Czy wystarczy zaświadczenie o opłacanych składkach w KRUS?Czy potrzebne są inne zaświadczenia i z jakich instytucji.Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990r., Nr 54, poz. 310), praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym może zostać wliczona do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.Jeżeli układ zbiorowy pracy, przepisy o wynagradzaniu lub inne przepisy szczególne zobowiązują pracodawcę do wypłacania nagród jubileuszowych, a także przewidują wliczanie do okresu pracy uprawniającego do tych nagród okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się niektóre okresy pracy w gospodarstwie rolnym.. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie: • od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha, • od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 haOtrzymałam od nauczyciela mojej szkoły podanie o zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika..

Porada prawna na temat wzor wniosku o zaliczenie pracy a gospodarstwie rolnym rodzicow.

Zarobione pieniądze nie stanowią zatem dla zleceniobiorcy przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a przychody z innych źródeł, co istotnie wpływa na sposób ich .Urodzilam sie 1981roku, nie przejelam gospodarstwa a pracowalam w latach 1996- 2007.. Chodzi m.in. o dodatki za długoletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową .Ten akt normatywny wskazuje, w jakich okolicznościach można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, kto może z tego uprawnienia skorzystać, a także jakie organy wydają odpowiednie zaświadczenia potwierdzające fakt pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.Do pracowniczego stażu pracy wlicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310): 1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,Zaliczenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika po 31 grudnia 1982 r. do pracowniczego stażu pracy nie wymaga opłacania składek do KRUS - nie przewiduje tego przepis art.1 ust..

1990 r. Nr 54, poz. 310).Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy.

Jakie dokumenty oprócz aktu notarialnego musi dostarczyć?.

Do podania dołączył takie dokumenty jakie składa się do Zus celem doliczenia lat do emerytury.

Pracownik prowadził działy specjalne produkcji rolnej w obrębie miasta.. przez: jdenk | 2010.11.27 17:39:2 Czy mogę zaliczyć do zakładowego stażu pracy (nabywając jednocześnie uprawnienia do nagrody jubileuszowej) okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców o pow. 5,5 ha od ukończenia 16 roku życia (.). czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Zasady wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.. Zależy mi aby w końcu uregulować tą kwestię, jednak moja kadrowa stwierdziła, że takie coś można zaliczyć tylko w ZUSie w kontekście emerytury, a w naszej pracy (która przecież jest budżetówką) to się nie liczy i nie będzie przysługiwał mi z tego .Muj wujek ma 69 lat.Jest na emeryturze ale z 20 letnim starzem pracy.Nie dawno dowiedział sie,że praca,która kiedyś wykonywał jest zaliczana do prac w warunkach szkodliwych (a była to praca w hłodni w tem minusowj oraz załadunek i rozładunek towaru ważącego po 70 kilo i nieraz i więcej)Praca w gospodarstwie a staż pracy Pytanie Użytkowania..

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowodoliczenie pracy w rolnictwie do stażu pracy.

Praca w gospodarstwie rolnym może zostać zaliczona do zakładowego stażu pracy pod warunkiem, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują możliwość zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.. jesli gmina nie moze potwierdzic lat pracy to powinno sie przedstawic oswiadczenia swiadkow .Dokumenty do zaliczenia stażu pracy w gospodarstwierdzy rolnym .. Zatrudniliśmy pracownika, który przedstawił nam na piśmie zeznania trzech osób złożone przed notariuszem, poświadczające, że w okresie od 1 stycznia 1965 r. do 31 grudnia 1971 r. wykonywał on pracę w gospodarstwie rolnym (pracownik miał wówczas ukończone 16 lat) o łącznej powierzchni 0,5 ha, prowadzonym .Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie (.). roku poprzedniego, lub 3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku doPraca w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika Zaliczenie do stażu pracowniczego czasu pracy przypadającego po 31 grudnia 1982 r., należy rozróżnić definicję domownika przypadającą do 31 grudnia 1990 r., jak i po tym okresie.Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.. 1 pkt 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.Kiedy należy zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 .. Nauczyciel nie był ubezpieczony z tytułu pracy w tym gospodarstwie.W przypadku rolnika (osoby fizycznej) zatrudniającego na podstawie umowy zlecenie do pracy w swoim gospodarstwie rolnym powyższe warunki nie są spełnione.. Z pierwszego pytania wynika, że mowa jest o okresie zaliczanym do stażu pracy przypadającym przed 1 stycznia 1983 r., ale po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym .chciałabym wliczyć do swojego stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców jako domownik po 16 roku życia.. Swiadkowie byli pelnoletni.Pracowalam jako domownik w gospodarstwie rodzicow i zgodnie z ustawa o zaliczaniu pracy w gospodarstwie rolnym do stazu pracy z 1990r.. Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy jest możliwe tylko w trzech przypadkach:.Gospodarstwo rolne zaliczone do stażu pracy - napisał w Obowiązki pracodawcy i pracownika: WitamPracownik chce aby do lat pracy doliczyć mu prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt