Wzór wniosku karty ekuz
Warto przed wizytą w oddziale przygotować dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ - brak potwierdzenia może wydłużyć czas otrzymania karty do 3-5 dni.Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a.. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: Karta dla osoby niewidomej.Wzory EKUZ 29-06-2011 15:04:26 W dziale ,,Zdrowie w UE'' zamieszczono link - wzory EKUZ do strony z wzorami kart EKUZ wydawanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. Co przygotować.. Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne.Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA..

Rewers karty może różnić się w zależności od państwa.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne.. Do złożonego wniosku należy dołączyć formularz A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. EKUZ (upoważ.). Wyrobienie karty trwa od trzech do 5 dni roboczych od momentu złożenia wniosku — pod warunkiem, iż poprawnie wypełniono wniosek oraz dostarczono niezbędną .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią Wniosek o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia ZdrowotnegoCo to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ Sprawdź jak wyrobić EKUZ Ile kosztuje EKUZ Pobierz wzór wniosku EKUZ 2019.Szczegółowe informacje dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z pobytem czasowym znajdują się tutaj..

W przypadku przesłania niepodpisanego wniosku, EKUZ można odebrać jedynie w oddziale wojewódzkim NFZ.

Po jego kliknięciu na liście dostępnych dokumentów będzie można wybrać jeden z dwóch rodzajów .Ile trwa wyrobienie EKUZ.. Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Aby zobaczyć, jak wygląda karta w danym kraju, kliknij jego nazwę (poniżej).Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (turystyczny, nowy 2018r.).. EKUZ: Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTAZałącznik nr 1 do wniosku EKUZ INFORMACJA W SPRAWIE UTRATY UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POSIADACZY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie Parlamentu EuropejskiegoWzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo..

Awers karty wygląda tak samo we wszystkich krajach i zawiera te same informacje zapisane w języku danego kraju.

wniosek o wydanie EKUZ — wybierz typ swojego wyjazdu: Wyjazd czasowy — na przykład turystyczny, naukowyEKUZ - jak wypełnić formularz i złożyć wniosek.. WNIOSEK O EKUZ - zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą .Jesteś tutaj: Strona główna › Dla pacjenta › Zdrowie w UE › Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ schowaj Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZTitle: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc Author: ddabrowski Created Date: 4/30/2010 2:44:37 PMWniosek EKUZ na 2019 Aby pobrać wniosek EKUZ w formie PDF proponuję wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia opisującej dokładnie sprawy związane z wyrobieniem karty EKUZ, czyli na Na górze strony w menu należy odszukać link "Dokumenty do pobrania".. imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Zmiana wzoru wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) od dnia 1 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).Urzędnik po otrzymaniu wniosku a przed wydaniem karty sprawdzi czy masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej - jeśli potwierdzi, możesz otrzymać kartę EKUZ od razu..

data aktualizacji: 4 stycznia 2018 r.Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która dzięki unijnym uregulowaniom pozwala nam na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, nie jest wydawana automatycznie wraz z naszym wyjazdem.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF.. Brak zgłoszenia skutkujeWniosek o wydanie EKUZ Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj.Karta EKUZ jest bezpłatna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt