Wniosek o dobrowolne poddanie się karze 387 kpk wzór
Pytanie: Zostałem oskarżony o to, że jechałem w stanie nietrzeźwości rowerem.. Może Pani próbować złożyć wniosek o zdjęcie sprawy z uwagi na fakt, że na ten dzień ma Pan wyznaczone ważne szkolenie, którego nie da się przesunąć - a pragnie Pani brać udział w rozprawie.. Może panu chodzi raczej o dobrowolne poddanie się karze z 387 kpk, co prawda i tutaj wymagane jest porozumienie sie z prokuratorem i to on podejmie ostateczną decyzję.Wniosek o dobrowolne poddanie się karze.. Czy w takim postępowaniu sąd może zastosować instytucję dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego?Wniosek o dobrowolne poddanie się karze - napisał w Postępowanie karne: 1.. Niniejszy wniosek skierowany jest do osób, które popełniły przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.okoliczność popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości (tj. wina, sprawstwo podejrzanego i wreszcie zaistnienie samego czynu; przyznanie się do winy nie jest jedynym z elementów, które muszą zostać spełnione chociaż dobrowolne poddanie się karze w tym trybie może stanowić ekwiwalent przyznania się[1]).Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody na karę uzgodnioną w trybie art. 335 najlepiej połączyć z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze przed Sądem w trybie art.387 kpk., czyli z przedstawieniem Sądowi własnej propozycji kary za popełnione przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie może złożyć oskarżyciel publiczny (policja, straż miejska, państwowa inspekcja pracy czy straż leśna itp.) lub sam obwiniony..

Co oznacza dobrowolne poddanie się karze?

Dobrowolne poddanie się karze pozwala oskarżonemu skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok.. >Więc jeśli wnioskodawca odwoła swój wniosek o poddanie się karze, albo .. Dobrowolne poddanie się karze znacznie skraca proces karny.. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono .Wniosek o uchylenie kary pienieznej (art. 286 k.p.k.. Oskarżyciel publiczny może złożyć wniosek o tzw. dobrowolne poddanie się karze przez obwinionego wyłącznie za zgodą samego zainteresowanego.Wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinieneś złożyć do Sądu.. 387 KPK | Dobrowolne Poddanie się Karze | Kodeks Postępowania Karnego § 1.. W tym celu może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku i wymierzeniu mu, określonej w tym wniosku, kary.Znaleziono 44 interesujących stron dla frazy wzory wniosków o dobrowolnym poddaniu sie karze w serwisie Money.pl..

).Bo tajemnicze DPK to w istocie nic innego jak dobrowolne poddanie się karze .

Wniosek możesz złożyć najpóźniej do chwili zakończenia Twojego przesłuchania na rozprawie głównej.. Przede mną sprawa sądowa przed sądem grodzkim.. Wprowadzono je do polskiej procedury pamiętną nowelizacją z 1 lipca 2015 r. Jest jedną z tych instytucji procesu karnego, które dążą do konsensualnego, a przy tym i sprawniejszego, załatwienia sprawy.Skazanie w trybie art. 387 kpk - dobrowolne poddanie się karze .. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych?. i Wniosek o skazanie bez p. rozprawy 387 k.p.k.. Skazanie bez rozprawy to rozwiązanie określone w przepisie art. 335 k.p.k., dające podejrzanemu możliwość uzgodnienia z prokuratorem przyszłej kary.Wzór pisma procesowego Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k., znajduje się pod artykułem.. aby w ramach instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 doszło do warunkowego umorzenia postępowania.. Dobrowolne poddanie się karze i uzyskanie tzw. skazania bez rozprawy daje możliwość szybkiego zakończenia większości spraw karnych..

Mówiąc ściślej - dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej i to na wniosek oskarżonego.

Podstawę normatywną instytucji dobrowolnego poddania się karze stanowi art. 387 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.. Proszę tylko zrobić to jak najszybciej i koniecznie załączyć do takiego pisma jakieś potwierdzenie od .Co oznacza skazanie bez rozprawy i kiedy można złożyć wniosek o takie zakończenie postępowania karnego?. Wiadomo, że z jednej strony jest to swego rodzaju kapitulacja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.. ).rtf .. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia .Jesli dobrze kojarze to wniosek o dobrowolne poddanie sie karze sklada sie przed sadem, w czasie pierwszego przesluchania.. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka .Dobrowolne poddanie się karze - instytucja polskiego prawa karnego zezwalająca oskarżonemu na złożenie wniosku o wymierzenie określonej kary bez postępowania dowodowego.Reguluje ją art. 387 k.p.k.. Przepis prawny: Art. 387 kpk 1.. Uwaga!. Art. 335 § 1 kpk wskazuje, iż prokurator może zawrzeć w akcie oskarżenia wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy..

Wniosek o wydanie wyroku skazujacego w trybie dobrowolnego poddania sie karze (art. 387 § 1 k.p.k.

Wniosek o usuniecie oskarzonego na czas przesluchania swiadka (art. 390 § 2 k.p.k.. Na podstawie art. 387 § 1 k.p.k.. Jeśli tak, to przez jaki okres?Art.. Oskarżony winny przestępstwa, może chcieć skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok skazujący- zdając sobie sprawę z nieuniknionego skazania.. Dobrowolne poddanie się karze na zasadzie art. 335 kpk, a ścisłej mówiąc złożenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy to jeden z konsensualnych - opartych na zgodzie stron - trybów zakończenia postępowania karnego.Jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego jest instytucja dobrowolnego poddania się karze czyli tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.. W statystyce wskaźnik wyroków w trybie art. 335 kpk i art. 387 kpk wpływa .Wniosek do sądu skierować może wyłącznie prokurator.. We wniosku o dobrowolne poddanie się karze, oskarżony proponuje odpowiednią dla siebie karę.DO KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PODDANIE SIĘ KARZE?. wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku tytułem próby, orzeczenie kary 30 stawek dziennych grzywny, przyjmując wartość jednej stawki w .Dlaczego czasem warto dobrowolnie poddać się karze?. Pismo o dobrowolnym poddaniu się karze powinno zawierać: dane sprawcy: imię, nazwisko oraz adres, nazwę urzędu właściwego dla sprawcy, wskazanie przepisów kodeksu karnego skarbowego, którym podlega popełniony czyn, określenie czynu, którego sprawca się dopuścił,Dobrowolne poddanie się karze na podst. art 335 kpk.. Dobrowolne poddanie się karze polega na złożeniu przez oskarżonego oświadczenia, aby sąd wydał wyrok skazujący i wymierzył mu określoną karę bądź .Dobrowolne poddanie się karze a KRK.. Wobec podejrzanego dobrowolnie poddającego się karze, z założenia prokurator występuje o niższy wymiar kary.. Jeżeli jednak nie złożyłeś w tym terminie wniosku, możesz go również złożyć później, wówczas Sąd potraktuje go jako Twoją propozycję wymierzenia Ci .Dobrowolne poddanie się karze występuje w dwóch odmianach.. Wniosku o skazanie bez rozprawy, który składany jest przez prokuratora, w akcie oskarżenia, gdy zaistnieją odpowiednie przesłanki (patrz "Wniosek o skazanie bez rozprawy"), jak i wniosku o skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (tzw. rozprawa skrócona).Tym razem zajmiemy się instytucją uregulowaną w art. 387 i n.Skazanie w trybie 335 k.p.k.. Czy jednak dobrowolne .Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją określoną w art. 387 kpk, której celem jest skrócenie postępowania przed sądem przy zachowaniu praw oskarżonego i pokrzywdzonego.. Witam mam takie pytanie bo sąd odrzucił mi wniosek z art 335 kpk a wszystko było uzgodnione.Prokurator uzgodnił ze mną karę a teraz .. Czyli - tak, trzeba sie zglosic i tak, mozna podac inna kare.. Pytanie: Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk.. Art. 387§1 kpk wskazuje, iż wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej oskarżony może złożyć do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej.Elementy wniosku o dobrowolne poddanie się karze..Komentarze

Brak komentarzy.