Wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego
Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r.z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. 1 pkt 3 i art. 106 ust.. Podatnicy podatku akcyzowego mają możliwość elektronicznego składania deklaracji podatkowych oraz deklaracji uproszczonej.Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) Uwaga!. 12 września 2017 Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji uproszczonej AKC-U ?. Kupujący który sprowadził samochód z zagranicy ma 14 dni na złożenie deklaracji AKC-U od dnia, w którym.Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych.Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P..

Złożenie deklaracji.

Źródło: YAY foto.. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem 1 września 2010 r., stosuje się wzór deklaracji uproszczonej określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej (Dz. Nr 32, poz. 235).2) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Nowy wzór obowiązuje od 1 marca 2017 r.Wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Od początku marca br. obowiązuj nowy wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U).. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem 2 stycznia 2012 r., stosuje się wzór deklaracji uproszczonej określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. Nr 158, poz. 1066).Określa się wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia..

Deklaracja ma zastosowanie w przypadku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dowiedz się, w jaki sposób wypełnić deklarację AKC-U krok po kroku i pobierz jej darmowy wzór w formacie pdf!§ 2.. Zmiany mają pozwolić na eliminację pojawiających się nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą takich pojazdów.. Tekst pierwotny.. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. Nr 216, poz. 1592).§ 2.. Aktualne zmiany w VAT Przewodnik po zmianach przepisów VAT.. Do dnia 30 listopada 2018 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. 1757 .Nabyłeś samochód z kraju Unii Europejskiej?. Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby .. Tekst pierwotny.. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. z 2017 r., poz. 1757) określono .Strona 2 - Minister Rozwoju i Finansów w drodze rozporządzenia określił nowy wzór deklaracji VAT-14, wraz z załącznikiem VAT-14/A..

Pamiętaj o dopełnienia obowiązków, w tym złożenia deklaracji AKC-U i opłaty podatku akcyzowego!

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i.w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. Ulica DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naniesione na wyroby akcyzowe nabyte .2017-10-06.. W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe.Nowy wzór deklaracji nabycia samochodu osobowego - napisał w Komentarze artykułów : Od początku marca br. obowiązuj nowy wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U)..

Ministerstwo Finansów opracowało nowe formularze dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Mowa o nowych drukach AKC-U/A oraz AKC-U/S.

Odpowiednie rozporządzenie ma wejść w życie z początkiem 2020 r.Nowy wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U określił minister finansów w drodze rozporządzenia wykonawczego do ustawy o akcyzie (Dz.U.. Powrót do artykułu: Nowy wzór deklaracji nabycia samochodu osobowegoMinisterstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu od 1 października 2017 roku nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. 2138).Deklaracja AKC-U/S dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.. Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w.Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego został sporządzony w związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą .AKC-U (6) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. z 2009 r.deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnĄtrzwspÓlnotowego Akcyza jest to podatek jaki trzeba zapłacić za wewnątrz wspólnotowe nabycie samochodu osobowego.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. z 2017 r. 323) zakładało możliwość złożenia jednej deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) - zarówno dla wyrobów akcyzowych, jak i dla .deklaracja uproszczona nabycia wewnĄtrzwspÓlnotowego wzór 1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.. 2 pkt 3, art. 78 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt