Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatowego 2018
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik; Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty; Dyrektorzy.10 wiadomości: » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych za rok 2018.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia .Już 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. Andrzej Narwojsz - geolog powiatowy oświadczenie majątkowe za 2018 rok.. Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości .Oświadczenia majątkowe umieszczone w tej kategorii zostały podzielone na następujące podkategorie: - Radni - Członkowie Zarządu Powiatu - Pracownicy - Wzory oświadczeń i wyjaśnienia Aby odczytać poszczególne oświadczenia należy wybrać odpowiednią podkategorię.Strona główna > Menu przedmiotowe > Oświadczenia majątkowe > DRUKI OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Wojciech Kubiak 10.07.2017 10:12 Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatuOświadczenie Majątkowe 2018.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Oświadczenia majątkowe 2019; Oświadczenia majątkowe 2018..

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.

1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu - do pobrania.. » Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku.. oświadczenie majątkowe za 2018 rok Zenon Roda - radny Rady Miasta GdyniWzór oświadczenia majątkowego dla: członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Wzór do pobrania w wersji do edycji Wzór do pobrania w wersji pdf Wzór oświadczenia majątkowego dla: radnego powiatuZgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Cześć koledzy macie może gdzieś edytowalny wzór do WORDa oświadczenia majątkowego 2018?, bo niedawno weszło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o .Wersja z dnia 8 stycznia 2018 r. 1 Instrukcja wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym..

W nowym wzorze oświadczenia .Kategoria: Oświadczenia majątkowe.

INFORLEX Biura Rachunkowe.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOCOświadczenia majątkowe 2018.. Starostwo Powiatowe w Pile al .13 marca 2018 13:45 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.Oświadczenia majątkowe.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową..

Ogłoszono 2018-02-02 11:22:59 przez Aneta Zakrzewska Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 ; Oświadczenia majątkowe składane w 2017 ;.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym".OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. CN - Nowa matryca stawek VAT - Towary.. » Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. Część A dane w oświadczeniu należy zamieszczać w sposób czytelny, pismem maszynowym lub starannym pismem odręcznym, osoba składająca oświadczenie wpisuje w oświadczeniu dane wskazane w..

Wzór oświadczenia majątkowego 2018 r. Ustawa o jawności życia publicznego wymusiła przygotowanie nowego wzoru oświadczenia majątkowego.

» Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym.31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) nakłada obowiązek na radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty, złożenia oświadczenia .Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.. PKWiU - Nowa matryca stawek VAT - Usługi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt