Przykład uzasadnienia wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .Medal za długoletnią służbę Bończa-Tomaszewski, Wiesław Metadane; Lista plików .. Aby poprosić o dostęp do niego, wypełnij poniższe pola.. Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę powinno .Pomiędzy odznaczeniami z dwóch różnych okresów nie wyróżnia się znaczących zmian w wyglądzie.. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony i oksydowany, a w trzecim stopniu patynowany na brązowo.Decyzją Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody i odznaczenia pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski: 2 wnioski o nadanie - Złotego Krzyża Zasługi, 2 wnioski o nadanie - Srebrnego Krzyża Zasługi, 5 wniosków o nadanie - Brązowego Krzyża Zasługi, 87 wniosków o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę, 99 .Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 10 latach pracy zawodowej..

Plik doc. Wniosek o nadanie medalu za Długoletnią Służbę.

Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Pytanie: Czy dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę zarówno nauczycielowi, jak i innym pracownikom szkoły?. Data: 2019-11-21, rozmiar: 62 KB.. Pozostało .Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .Tekst uzasadnienia mieści się w całości w pozycji nr „ Uzasadnienie wniosku".. III stopień - Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę (po latach pracy zawodowej).. Medalami „Za długoletnią służbę" nagrodzone zostały osoby, których praca .Odznaczenia dla Firm i Pracowników.. Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załącznik nr 2 do rozporządzenia: Wzór wniosku wzoru o nadanie Medalu za Długoletnią .Uzasadnienie wniosku do „Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej..

Wniosek doc. 2.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

W jaki sposób chciałbyś wyświetlić ten obiekt?. Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych:.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Dokument archiwalny.. Ustanawia się medal "Za Długoletnią Służbę".. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie na studia podyplomowe - jestem osobą poszukującą .. Kto dostanie Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości?. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.Na wniosek starosty siedemnastu pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle otrzymało medale za długoletnią służbę.. Celem prezydenckiego projektu jest ustanowienie nowego odznaczenia - Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku..

18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" [PDF] Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległościart.. E-mail * Uzasadnienie * Anuluj Wyślij.. Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością zawodową.c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. weszły w życie dodatkowe wymagania dotyczące Medali za Długoletnią Służbę: 1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania..

Uzasadnienie wniosku do „Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera .

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.. Pozostaw obsługę przeglądarce (pobierz plik główny) DjVU - HTML5Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Plik doc. Wniosek o nadanie orderu, odznaczenia.. Ponadto wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą .Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Medalu Złotego za Długoletnią Służbę .. uzasadnienia zapisem: „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać .. Wnoszę o nadaniewypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami(o nadanie orderów lub odznaczeń)Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, .. Wnoszę o nadanie (wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń) .. Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę Last modified by:o medalu "Za Długoletnią Służbę".. Medal za Długoletnią Służbę; Krzyż ZasługiMedal za Długoletnią Służbę dla nauczyciela i innych pracowników szkoły.. Plik doc. Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej / zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,wzor_wypelnienia_wniosku_mken Pobierz 38.00 KB; Wzór nr 2 - Formularz wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę Pobierz 57.00 KB; INFORMACJA - CO POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE WNIOSKU O ODZNACZENIE PAŃSTWOWE Pobierz 13.27 KBMedal za Długoletnią Służbę nadawany jest osobom, które wzorowo, wyjątkowo sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej, po 30 latach pracy - Złoty, po 20 latach - Srebrny i po 10 latach - Brązowy.. Od 28 stycznia 2014r.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wypełnia się na tych samych drukach jakie obowiązują na odznaczenia i ordery państwowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt