Jak napisać pismo o przycięcie gałęzi

Ale tutaj pojawia się pierwszy problem.. Ponadto na podstawie art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.Właściciel gruntu może sam obciąć korzenie, gałęzie i zerwać owoce, które zwieszają się z sąsiedniego gruntu nad jego działką.. Zwracamy się z prośbą o przycięcie konarów drzew i krzewów przy drogach rowerowych.. winien wystąpić z roszczeniem przeciwko właścicielowi drzew o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli w tym wypadku o odpowiednie przycięcie gałęzi lub o usunięcie drzew powodujących …


Czytaj więcej