Wzór pisma rezygnacja z członkostwa w znp

postanawia przyjąć rezygnację z członkostwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.Kaufland Polska Markety Sp z o.o. Sp k. Region Dolny Śląsk pl. Solidarno ści 1/3/5 53-661 Wrocław Informuj ę, że zrezygnowałem(am) z członkostwa w Zwi ązku Zawodowym NSZZ Solidarność w Kaufland Polska Markety w zwi ązku z czym zwi ązek ten nie jest ju ż uprawniony do reprezentowania moich praw i interesów wobec pracodawcy.Zapraszamy na konferencję prasową prezesa …


Czytaj więcej

Rezygnacja z członkostwa w znp wzór

Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych.. Rezygnacja następuje przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, które ustępujący członek składa zarządowi, a w razie jego braku - wszystkim właścicielom lokali.. dostałem wezwanie z Alior Banku (on przejął upadający SKOK) o zapłatę zaległych udziałów członkowskich w wysokości ok. 300 zł.W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z członkostwa w Związku należy sporządzić krótkie oświadczenie na piśmie w tej kwestii, a n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt