Oświadczenie woli reklamacja wzór

Jak stosować dokument?. Zarówno praco­dawca, jak i pracownik mogą składać oświadczenia dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę lub roz­wiązania umowy bez wypowiedzenia.Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.. Aneks do umowy o pracę - zgodne oświadczenie woli stron istniejącego stosunku pracy, na mocy którego pracodawca i pracownik …


Czytaj więcej