Jak napisac oswiadczenie o pobycie za granica

W okresie, o którym mowa w punkcie 2. podlegałem(am) w Polsce obowiązkowi podatkowemu od dochodów uzyskanych za granicą [art. 11 ust.. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychRodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które: nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat), mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo…


Czytaj więcej