Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Zatem, gdy pozwany będzie .Na czas trwania procesu o alimenty, czy to w sprawie o zasądzenie po raz pierwszy alimentów czy też w sprawie o podwyższenie alimentów z uwagi na zmianę sytuacji którejś ze stron jak również w sprawie o rozwód istnieje możliwość wraz z pozwem złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie drugiej strony (pozwanego) do płacenia pewnej kwoty już przez czas .Alimenty / Zabezpieczenie alimentów.. Mam postanowienie Sądu o zabezpieczeniu alimentów z klauz…


Czytaj więcej